PROXECTOS EXECUTADOS OU EN EXECUCIÓN:

 

  • PROXECTOS PRODUTIVOS

 

Nome Proxecto
Concello
Medida
A Merca
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Entrimo
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Lobios
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Cartelle
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Innovación liña de produción Embutidos La Montaña de Entrimo Entrimo 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Planta de producción almacenaxe e procesado hortícola Celanova 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Modernización Mármoles Montenovo Celanova
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Producción de ovos ecolóxicos Entrimo 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Celanova
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Vivenda Comunitaria en A Armada Cartelle 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Modernización Autocares Perdiz S.L.
Muiños
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Servizos complementarios a aloxamento turístico en Lobios Lobios 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Bande 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Celanova 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Celanova 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida

Melloras pascícolas na CMVMC de Quintela e Buscalque

Lobios 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Xeración centro artesanía local Celanova
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
O panadeiro de Cartelle Cartelle 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Aviva Proxectos rurais Muiños 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Mellora enerxética en explotación láctea Celanova 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Centro de día “Soño de Velume” Bande 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Taller mecánico en A Merca A Merca 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Instalacións ecuestres alto rendimento en Celanova Celanova 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Vivenda comunitaria “Casa Lao” Gomesende 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Explotación de cachena en Entrimo
Entrimo
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Maquinaria forestal en Forxán Quintela de Leirado 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Empresa de Aproveitamento Forestal Celanova 4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Melloras en explotación extensiva de cachena
Entrimo

4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
Casa Berta Celanova 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Ximnasio Entrimo Entrimo 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Taller de carpintería en Bande Bande 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Planta Loxística Mi Casa Pontedeva 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida

 

  • PROXECTOS NON PRODUTIVOS

 

Nome Proxecto
Concello
Medida
Equipamento local social da AA.VV. de Bouzadrago Entrimo 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Acondicionamento accesos rio Leboreiro
Entrimo
4.1.2 Mellora medioambiental e do contorno rural
Instalacións exteriores do local social da AA.VV Os Carballiños
Lobios
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Construcción local social en San Pedro e Amedo
Celanova
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Rehabilitación local social en Cados
Muiños
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Rehabilitación forno do pan de Casasoá Celanova 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Aula de Informática
Muiños
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Adquisición e rehabilitación local social da AA.VV. de Puxedo Lobios 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Entrimo 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Entrimo
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida

Acondicionamento local social St. Comba de Bande

Bande

4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Centro Educativo e Comunitario A Chaira de Amoroz
Celanova
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Arranxo local social en Cexo Verea 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Arranxo Igrexa de Sabucedo
Cartelle

4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Rehabilitación San Antonio de Puxedo Lobios 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Foxo do Lobo en Gende Lobios 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Ruta de sendeirismo Pontedeva Pontedeva 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Limpeza e posta en valor da mamoa O Vieiro Bande 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida

 

 

 

 

PROXECTOS CO ICE VERIFICADO:

(ICE: Informe de Control de Elixibilidade)

 

  • PROXECTOS PRODUTIVOS

 

Nome Proxecto
Concello
Medida
Tapería Parque Triguerizas Celanova 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
Proxecto CCC Lobios 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida

 

  • PROXECTOS NON PRODUTIVOS

 

Nome Proxecto
Concello
Medida
Restauración Retablo de San Mamede Lobios 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida

 

PROXECTOS EN AGADER, PENDIENTE

DE VERIFICACION DO ICE

 

Nome Proxecto
Concello
Tipo Medida
Data de envío
Actividades complementarias Casa da Tulla Gomesende P 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida 09/03/2012
Restaurante Muiñeira Muiños P 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida 01/04/2015
Exposición etnográfica dos oficios do Xurés Lobios NP 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida 01/04/2015
Poza A Illa Entrimo NP 4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida 01/04/2015

PROXECTOS QUE DECAEN:

 

Nome Proxecto
Tipo
Observacións
Implementación sistema extinción incendios serradoiro madeira
Produtivo
ICE non verificado por AGADER

Implantación taller de vehículos

Produtivo

ICE desfavorable

Velatorio Desteriz

Produtivo

ICE desfavorable

Carnicería "O Furriolo"

Produtivo

ICE desfavorable

Modernización e ampliación de café/bar

Produtivo

Renuncia do promotor

Acondicionamento e Modernización café-bar PATAPAF

Produtivo

ICE desfavorable

Edición libros recuperación patrimonio literario

Non Produtivo

ICE non verificado por AGADER

Ampliación empresa distribución alimentación

Produtivo

ICE non verificado por AGADER

Ampliación Peme maquinaria agrícola

Produtivo

Renuncia do promotor

Vehículo adaptado a persoas con discapacidade

Non Produtivo

Desistencia do promotor

Melloras pascícolas CMVMC Quintela e Buscalque

Non Produtivo

Desistencia do promotor

Lavandería Industrial de Lobios
Produtivo
Non xustificación en prazo, dos gastos do proxecto
Actividades de desenvolvemento rural en Padrenda
Produtivo
Non xustificación en prazo, dos gastos do proxecto
Ruta sendeirismo Rio Deva Non Produtivo Desistencia do promotor
Sala multimedia concello de Bande Non Produtivo Renuncia do promotor
Equipamento local social Zarracós Non Produtivo Non subvencionable
Restaurante produtos típicos en Fustáns Produtivo Renuncia do promotor
Peche perimetral e actuacións medioambientais na CMVMC de Motas e Viso Renuncia do promotor Renuncia do promotor
Centro de dia CEKAVIDA Produtivo Non xustificación en prazo, dos gastos do proxecto
Lavanderia Industrial de Lobios2 Produtivo Non subsanación en prazo do requirimento de documentación
Acondicionamento local social AAVV Bouzadrago Non Produtivo ICE non verificado por AGADER
Instalacións complementarias en Leirado Produtivo Non subsanación en prazo do requirimento de documentación
Proxecto Silvopastoril Manuel Pérez Produtivo ICE non verificado por AGADER
Cria porco celta en Feardos Produtivo ICE non verificado por AGADER
Acondicionamento dun espazo exterior do local social de Terzas Non Produtivo ICE non verificado por AGADER
Proxecto Silvopastoril Sara do Nascimento Produtivo

ICE non verificado por AGADER

Local social Armada Non Produtivo Renuncia do promotor
Taperia e servizos agrarios en Verea Renuncia do promotor
Pista de padel Non Produtivo Renuncia do promotor
Cruz Vermella Celanova ICE non verificado por AGADER
Local social Rio Caldo Renuncia do promotor

Restauración núcleo rural de Barxés

Renuncia do promotor
Sinalización turística en Muiños Renuncia do promotor
Adecentamento Castro Pia da Moura Renuncia do promotor
Piscina casa rural de Ramirás ICE non verificado por AGADER
Adecentamento Lavadoiro de Casasoá Non Produtivo Non subsanación en prazo do requerimento de documentación
Parque arqueolóxico Castrexo "Coelia Nova" Produtivo
Producción de Mirabeis Produtivo ICE non verificado por AGADER
Explotación agraria en Gomesende Produtivo ICE non verificado por AGADER

Equipamento biosaludables en Prado e Xermeade

Renuncia do promotor
Peche do monte comunal de Sarreaus Renuncia do promotor
Restauración Medioambiental en Bande 1 Renuncia do promotor
Restauración Medioambiental en Bande 2

Renuncia do promotor

 

Taller mecánico en Bande Produtivo Insuficiente xustificación dos gastos do proxecto
Terapia asistida con animais Produtivo Renuncia do promotor
Restaurante Aparthotel AV Produtivo Renuncia do promotor
Maquinaria Forestal en Villavidal Produtivo Renuncia do promotor
Taller Cultural: Cousas doutro tempo Non Produtivo Renuncia do promoto
Arranxo igrexa de Santa Comba Non Produtivo Non subsanación en prazo do requerimento de documentación
Cria de Galo de Mos Produtivo Renuncia do promoto
Procesado de Mel Produtivo Renuncia do promoto

 

 

 

 

PDR Galicia 2014-2020

 

A Autoridade de Xestión do PDR de Galicia está a traballar na planificación da nova programación de desenvolvemento rural para o periodo 2014-2020.


Achégase un primeiro documento de avance do PDR de Galicia para o período 2014-2020 que cubre os seguintes aspectos:

- Diagnóstico e análise DAFO
do medio rural galego

- Identificación de necesidades

- Estratexia a desenvolver

 

1º documento de avance do PDR de Galicia 2014-2020

Preguntas de reflexión

Reglamento consolidado

PDR Galicia nov 2015REDE EUSUMO

 

A asociación O Vieiro Leboreiro e a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia asinaron un convenio de colaboración para a adhesión á rede EUSUMO para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 


www.eusumo.coop

www.cooperativasdegalicia.com

 

Premios Cooperacion 2015:

CARTEL

TRIPTICO

 

Iniciativas Cooperativas 2015

CARTEL

TRIPTICO


PROXECTO COOPERACIÓN

Consumir para conservar


A Asociación O Vieiro Leboreiro participa no proxecto de cooperación interterritorial de carácter nacional que ven de ser aprobado polo MARM, xunto con outros sete grupos de desenvolvemento rural do resto de España. O obxectivo é o fomento do consumo responsable de alimentos cuia producción potencie e fomente a diversidade biolóxica de áreas naturais protexidas e de rede natura 2000.

Convenio de colaboración

Resumo proxecto

 

CALENDARIO EVENTOS

Xunio
L M M X V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1